ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

.ด้วยโรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) ตําบลดอนทราย อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชา พลศึกษา จํานวน 1 อัตรา โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากเงินอุดหนุน ดังนั้นโรงเรียนจึงดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูผู้สอนสาขาวิชา พลศึกษา ตามประกาศโรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) ลงวันที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 นั้น
.บัดนี้คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาพลศึกษา ตามวัน เวลาและสถานที่ในการดําเนินการสอบ ดังนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *