ข้อมูลการติดต่อ

  • โรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) ที่อยู่ 141 หมู่ 5ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
  • โทรศัพท์ : 032-305122 , 089-2401756 , 093-5307865
  • E-mail : wdonsai@hotmail.com
  • E-mail : admin@wdss.ac.th.com

ช่องทางการร้องเรียน

ทางไปรษณีย์ : โรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) ที่อยู่ 141 หมู่ 5ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
ทางโทรศัพท์ : 032-305122 , 089-2401756 , 093-5307865
ทางE-mail : admin@wdss.ac.th.com
ทางแบบฟอร์มการร้องเรียนออนไลน์ :