ข่าวประชาสัมพันธ์

ALL About kids ตอน การทดลอง LAVA LAMP

กิจกรรมบันทึกเทปถ่าย…

ข่าวสารย้อนหลัง

ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองประเมิน

ทางโรงเรีย…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙

ตามประกาศ …

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตําแหน่ง ค…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

.ด้วยโรงเร…

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง

โรงเรียนวั…

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน

ด้วย โรงเร…

การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ นางสาวจริยวดี ศรีทิพย์อาสน์

นางสาวจริย…

ยินดีต้องรับสู่โรงเรียนของเรา

โรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนพระราชทานในระดับก่อนประถมศึกษา เมื่อปี พ.ศ.2560