การพัฒนาครู ตามโครงการโรงเรียนวิถีใหม่ วิถีคุณภาพเพื่อพัฒนาครูให้ออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวัดดอนทราย(สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์)

จัดกิจกรรม การพัฒนาครู ตามโครงการโรงเรียนวิถีใหม่ วิถีคุณภาพเพื่อพัฒนาครูให้ออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ได้อย่างมีคุณภาพ โดยมี นางสุรีรัตน์ วารีนิล ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ศึกษานิเทศก์จาก สพป.รบ.๒ จำนวน ๒ ท่านเป็นผู้นิเทศ ดังนี้

๑.นางสาวลักขณา โตงาม ๒.นางสุวภัทร จิตร์เพ่ง และมีคุณครูผู้เข้ารับการนิเทศ ๒ ท่าน ดังนี้

๑. นางสาววนิดา ไสวเวียง ๒. นางสาวมะลิ ตรงคมาลี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *