ค่ายคุณธรรม จริยธรรม “การสร้างเด็กดี ด้วยวิถีดอนทราย”

วันที่ 19 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดดอนทราย(สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) จัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม “การสร้างเด็กดี ด้วยวิถีดอนทราย” ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) และคณะครูจำนวน 9 ท่านและนักเรียนระดับชั้น ป.1-3 จำนวน 107  คน เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามแก่นักเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของคนไทย 12 ประการ และส่งเสริมให้นักเรียนนำคุณธรรม จริยธรรม ปรับใช้การดำเนินชีวิตประจำวัน สามารถอยู่ร่วมกับอื่นได้อย่างมีความสุข โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ รองผู้อำนวยการ สพป.รบ.2 เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียน กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักเรียนด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *