งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีในยุคดิจิทัลที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก”

โรงเรียนวัดดอนทราย(สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) จ.ราชบ อ่านเพิ่มเติม

จัดพิธีลงนามถวายพระพร พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม

โรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) จัดพิ อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) จัดพิ อ่านเพิ่มเติม