ช่องทางการ ถาม-ตอบ (สำหรับผู้ปกครอง)

6.61K views
1

รับสมัครนักเรียนไหมครับ

โรงเรียนเราเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ เดือนมีนาคมเป็นต้นไปครับ แต่ถ้านักเรียนย้ายจะต้องมีหนังสือย้ายจากโรงเรียนเดิมก่อนนะครับ

Add a Comment
0

สามารถเข้ามาซื้อได้ที่โรงเรียนเลยครับ วันทำการเท่านั้น

Add a Comment
You are viewing 1 out of 3 answers, click here to view all answers.
Write your answer.