ช่องทางการ ถาม-ตอบ (สำหรับผู้ปกครอง)

6.80K views
1

รับสมัครนักเรียนไหมครับ

โรงเรียนเราเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ เดือนมีนาคมเป็นต้นไปครับ แต่ถ้านักเรียนย้ายจะต้องมีหนังสือย้ายจากโรงเรียนเดิมก่อนนะครับ

Add a Comment
Write your answer.